Báo giá cát xây dựng

Báo giá cát xây dựng

Báo giá cát xây dựng

Báo giá cát xây dựng

Báo giá cát xây dựng
Báo giá cát xây dựng

Tin tức

Báo giá cát xây dựng

22-01-2018 07:26:29 AM - 417

                                                                                CÔNG TY TNHH  XD & TM VLXD HOÀNG GIA

                                                             LIÊN HỆ HOTLINE: 097.5555.684   - 090.2222.684 (Mr.HOÀNG)

STT                                                       Sản phẩm cát xây dựng                     Đơn Giá  Tính M3        
1 Cát San Lấp 135,000/m3
2 Cát Bê Tông Vàng 220,000/m3
3 Cát Xây Tô 145,000/m3
4 Cát Bê tông rửa loại 2 

180,000/m3

*  Cát đen sông Hồng:
    -  Loại hạt mịn có phù sa dùng để san lấp chở ôtô 22m3: 165.000 đ/ m3 
    -  Loại hạt đều dùng để xây trát chở ôtô 3m3: 250.000 đ/ m3
    -  Loại hạt đều dùng để xây trát chở xe CN: 280.000 đ/ m3
    -  Loại hạt đều dùng để xây trát chở xe máy đóng bao: 18.000 đ/ bao

*  Cát vàng sông Lô:
    -  Cát vàng thô dùng cho bê tông chở ôtô 3m3: 500.000 đ/ m3
    -  Cát vàng thô dùng cho bê tông chở xe CN: 700.000 đ/ m3
    -  Cát vàng thô dùng cho bê tông chở xe máy đóng bao: 33.000 đ/ bao
    -  Cát vàng sàng hạt trung dùng xây tường chở ôtô 3m3: 490.000 đ/ m3
    -  Cát vàng sàng hạt trung dùng xây tường chở xe CN: 680.000 đ/ m3
    -  Cát vàng sàng hạt trung dùng xây tường chở xe máy đóng bao: 36.000 đ/ bao

*  Đá 1x2 Phủ Lý:
    -  Đá 1x2 dùng cho bê tông chở ôtô 3m3: 490.000 đ/ m3
    -  Đá 1x2 dùng cho bê tông chở xe CN: 690.000 đ/ m3
    -  Đá 1x2 dùng cho bê tông chở xe máy đóng bao: 32.000 đ/ bao
   
*  Đá 2x4 Phủ Lý:
    -  Đá 2x4 dùng cho bê tông chở ôtô 3m3: 480.000 đ/ m3
    -  Đá 2x4 dùng cho bê tông chở xe CN: 690.000 đ/ m3
    -  Đá 2x4 dùng cho bê tông chở xe máy đóng bao: 38.000 đ/ bao

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP